Regen en donder op Sint-Silveer, schenkt wijn in 't glas des te meer. (20 juni, H. Silverius)