Home >> Klimaat&extremen >> Koude- en warmte-index

Hellmann koudegetal

winter

Het koudegetal, ook wel aangeduid als het Hellmanngetal (H) naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann, is een maat voor de koude in het tijdvak van 1 november van het voorafgaande jaar tot en met 31 maart van het genoemde jaar. Het wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken.
Voor meer info (KNMI): klik hier

koudegetal

 

Warmtegetal

zon

Het warmtegetal is een waarderingscijfer voor de zomerwarmte. Voor de berekening van het warmtegetal worden de dagelijkse waarden boven 18 graden van de etmaalgemiddelde temperaratuur tussen 1 april en 31 oktober opgeteld. Het warmtegetal geeft een indruk van de warmte in het zomerhalfjaar.
Voor meer info (KNMI): klik hier

 

warmtegetal