Home >> Verslagjes >> Verslagjes deze maand

Verslagjes deze maand: Mei 2021

Gemiddelden, minima, maxima, totalen van 18:00u UTC tot 18:00u UTC
Periode van de normalen 1981-2010
Records: temperatuur en luchtdruk sinds 1981, neerslag sinds 1992, wind en zonneschijn sinds 2003.

Dag Beschrijving

1

Vorst in de hut. Een groot verschil met 1 mei 2005 toen het een tropische dag werd. Het koelde vannacht opnieuw flink af met zowel vorst op het gras als in de hut (minimum temperatuur op het gras -5.6° en in de hut -0.3°). De opklaringen, windstilte en noordelijke lucht waren daar verantwoordelijk voor. In de eerste helft van de voormiddag waren er nog geen wolken, maar daarna wisselden de wolken en de zon elkaar af (zonneschijnduur 7u50min). Uit die wolken vielen af en wat regendruppels. De dagtemperatuur hield het met veertien graden heel bescheiden. Vannacht was het windstil en overdag kwam de wind zwak uit het noordnoordwesten. De luchtdruk is stationair gebleven.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

2

Het was een komen en gaan van stapelwolken en zonneschijn (zonneschijnduur 7u20min). In de nacht en in de namiddag vielen er kleine buitjes (neerslaghoeveelheid 0.4 mm). De temperatuur bleef zowel ´s nachts (minimum 3.7°) als overdag (maximum 12.9°) te laag. De zwakke tot vrij matige noordnoordwestenwind voelde eerder fris aan. De luchtdruk is gestegen tot 1021 hPa vanavond.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

3

Vannacht koelde het opnieuw goed af met vorst op het gras (minimum temperatuur -5.6°) en in de hut (minimum temperatuur -0.4°). In de eerste helft van de voormiddag was er nog geen wolkje aan de blauwe lucht, maar daarna kwamen de wolken: eerst hoge (cirrostratus), daarna middelhoge (altostratus) en in de namiddag lage bewolking (cumulus) (zonneschijnduur 8u10min). De wind kwam vannacht heel zwak uit noordelijke richtingen en is in de vroege ochtend naar het zuidwesten gekrompen en in de loop van de dag tor vrij matig toegenomen. Vanaf de voormiddag is de luchtdruk snel beginnen te dalen.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

4

Na de droogte van de voorbije weken was het vandaag een verregende dag. Vanaf middernacht tot de middag vielen er af en wat buien. Daarna was het een poos droog en kwam de zon een viertal keren kort door de wolken (zonneschijnduur 8u10min) Vanaf de vooravond vielen er kort na elkaar pittige buien vergezeld van hagel – met een plotse temperatuursdaling van vijf graden – en werd de regensom van de dag verdubbeld (totale neerslaghoeveelheid 12.8 mm). Een tweede opvallend weerelement was de vrij krachtige (5 Beaufort) zuidwestenwind, met snelheidspieken tot 65 km/u. De minimum temperatuur (7.4°) werd vanavond gemeten en steeg overdag ook niet al te hoog (maximum 14.1°). Na een daling tot 998 hPa is de luchtdruk vanaf de voormiddag al terug gestegen.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

Een plotse temperatuursdaling tijdens de eerste bui met hagel in de vooravond.

5

Het buide gisterenavond nog tot middernacht verder. Daarna bleef het, op nog een klein buitje in de voormiddag na, droog (neerslaghoeveelheid 6.0 mm). De zon liet zich tussen de wolken heel regelmatig zien (zonneschijnduur 7u30min), maar de temperatuur (minimum 4.5° en maximum 12.9°) bleef andermaal te laag voor begin mei. Met daarbij een vrij matige van het zuidwesten naar een westnoordwesten geruimde wind voelde dit meer als herfst dan als lente. De luchtdruk is nog een beetje gestegen.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

6

Gisterenavond, kort na waarnemingstijd, viel er nog een bui (1.3 mm neerslag) en daar was een donderslag en wat meer wind (stoot van 45 km/u) bij. Daarna is de bewolking verdwenen en dat was op wat hoge bewolking (cirrus en cirrostratus) na, in de voormiddag ook nog zo. In de namiddag bewolkte het in een snel tempo volledig (zonneschijnduur 6u10min) en daar viel in de late namiddag regen uit (totale neerslaghoeveelheid 2.5 mm). De temperatuur bleef opnieuw beperkt tot dertien graden. De wind is rond middernacht van het noordwesten naar het zuidwesten gekrompen en deed het overdag kalm aan. Na de bui van gisterenavond is de luchtdruk aan een daling begonnen (1006 hPa vanavond).

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

7

Vannacht heeft het nog wat gedruppeld (neerslaghoeveelheid 0.1 mm). Bij zonsopgang waren er alleen wat verspreide stapelwolken en die zijn bijna de hele dag gebleven. Vanavond is het volledig opgeklaard (zonneschijnduur 10u20min). Na een flinke nachtelijke afkoeling (minimum temperatuur 3.4°), steeg de temperatuur overdag iets hoger dan de voorbije dagen (maximum 14.9°), maar bleef nog altijd beneden normaal. De zwakke wind kon geen kant kiezen tussen het westnoordwesten en westzuidwesten. Na een daling is de luchtdruk terug gestegen tot 1018 hPa vanavond.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

8

Vanaf de tweede helft van de nacht is het volledig bewolkt. In de voormiddag bleef het bewolkt en rond de middag viel daar wat lichte regen uit (neerslaghoeveelheid 0.7 mm). In de vooravond klaarde het tijdelijk en deels op (zonneschijnduur 1u30min). Vannacht koelde het opnieuw goed af (minimum temperatuur 3.6°). De temperatuur is vanaf rond drie uur vannacht tot vanavond zeven uur – ander de invloed van een vrij matige zuidelijke wind – alsmaar gestegen tot een maximum van twintig graden. De luchtdruk is sinds middernacht beginnen te dalen tot 1008 hPa vanavond.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

9

Vannacht bleef het met een minimum temperatuur van tien graden heel zacht. Overdag was het een afwisseling van wolken en zonneschijn (zonneschijnduur 7u20min). Kort na de middag ontstond er een onweersbui, met nogal wat gedonder, maar weinig regen (neerslaghoeveelheid 0.6 mm). Door de zwakke tot matige zuidelijke wind steeg de temperatuur tot ruim zesentwintig graden. Al meer dan voldoende. Met een daggemiddelde temperatuur van 18.6°, leverde dit voor het seizoen de eerste 0.6 punten op voor het warmtegetal(*). De luchtdruk is verder gedaald tot een lage 999 hPa. (*)warmtegetal: wordt verkregen door de waarden van de daggemiddelde temperatuur boven 18 graden op te tellen.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

10

Vóór middernacht en in de vroege ochtend vielen er nog enkele regenbuien. Daarna bleef het droog (neerslaghoeveelheid 4.5 mm). Bij de eerste bui gisterenavond was er veel wind, daalde de temperatuur snel met een zestal graden en piekte de windsnelheid tot 60 km/u. Overdag waaide de zuidwestenwind matig en overheersten de wolken over de zon (zonneschijnduur 5u00min). Vannacht bleef het heel zacht (minimum temperatuur 14.6°) en overdag steeg de temperatuur niet hoger dan twintig graden. De maximumtemperatuur van de waarnemingsdag (25.0°) werd gisterenavond op waarnemingstijd opgemeten. De luchtdruk is intussen al terug tot 1007 hPa gestegen.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

11

De zon scheen vandaag slechts twee korte perioden, één in de voormiddag en één in de namiddag (zonneschijnduur 3u10min). Voor de rest van de tijd was het bewolkt. Het regende ook twee perioden, één in de namiddag – daar was een donderslag bij en daalde de temperatuur met zeven graden – en één vanavond (neerslaghoeveelheid 4.5 mm). De temperatuur (minimum 7.8° en maximum 20.7°) hield zich zowat aan de normale waarde voor midden mei. Er was vandaag opvallend weinig wind uit het zuidwesten. De luchtdruk is een weinig gestegen.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

12

De tweede ijsheilige (H. Pancraas) gaf net als de eerste gisteren (H. Mamertus) helemaal geen ijs. De voorbije nachten waren zacht. Gisterenavond en in de namiddag vielen er regenbuien. In de namiddag had er een hagel mee (neerslaghoeveelheid 4.1 mm). In de eerste helft van de voormiddag was er geen wolk aan de blauwe lucht, maar daarna kwamen de stapelwolken, die de zon nog wat ruimte lieten en die in de namiddag buien gaven (zonneschijnduur 6u20min). De temperatuur (maximum 17.8°) benaderde bijna de normale waarde. De luchtdruk is niet veranderd.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

13

De zon moest vandaag de meeste tijd wijken voor de wolken. Alleen vanaf de middag vielen er kleine gaten in de bewolking (zonneschijnduur 2u40min). Na de middag viel er een pittige bui (neerslaghoeveelheid 5.4 mm en een intensiteit tot 72 mm/u), met een windstoot van 40 km/u, een luchtdrukpiek van 1.5 hPa en een temperatuursdaling van zeven graden. De temperatuur piekte net vóór de bui tot achttien graden. De zwakke tot vrij matige wind is van het zuidzuidoosten naar het noordwesten geruimd. De luchtdruk is gedaald.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

Een temperatuursdaling van zeven graden en een luchtdrukpiek ban 1.5 hPa tijdens de bui in de namiddag.

Vanavond wat minder wolken. Met dank aan Hendrik en Marleen voor de foto.

14

Hetzelfde onstabiel, buiig weer als de voorbije dagen. Vannacht bleef het droog en klaarde het op. In de ochtend waren er alleen wat hoge wolkenslierten (cirrus). Vanaf de tweede helft van de voormiddag kwamen de stapelwolken en na de middag kwamen de buien (neerslaghoeveelheid 4.4 mm). Enkele ervan hadden onweer mee. Tussendoor was het bewolkt of scheen de zon (zonneschijnduur 5u00min). De temperatuur (maximum 17.7°) hield het ietwat lager dan het langjarige gemiddelde. De luchtdruk is laag gebleven (1008 hPa vanavond).

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

Elsenborn Hoge Venen deze middag: op de voorgrond nog wat late narcissen. De buien kwamen later. Met dank aan Marleen voor de foto.

15

Het leek wel herfst in de lente, alleen de wind ontbrak nog. Voortdurend onstabiel, wisselvallig, fris en nat weer. De zon hebben we alleen vanaf de vooravond gezien (zonneschijnduur 2u00min). Vannacht bleef het droog, maar vanaf de ochtend was het bewolkt en buide het regelmatig (neerslaghoeveelheid 4.1 mm). Vannacht hield de temperatuur (minimum 7.8°) zich aan de normaalwaarde, maar overdag bleef die (maximum 14.8°) een vijftal graden onder wat men midden mei mag verwachten. De zwakke wind kwam uit richtingen tussen het zuiden en zuidwesten. De luchtdruk is gedaald.

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

16

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

17

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

18

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

19

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

20

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

21

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

22

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

23

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

24

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

25

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

26

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

27

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

28

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

29

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

30

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag

31

meer...

Afbeelding van de dag

Afbeelding van de dag